1. ÖDEME
Tekne fiyatına tüm ekipmanların kullanımı dahildir. Fiyatlara liman masrafları, yakıt,  yiyecek, içecek  ve olası vergiler dahil değildir.
Misafir rezervasyonu onayladıktan sonraki 7 gün içinde toplam tutarın% 50'si kadar peşinat ödemekle yükümlüdür. Kalan tutar tekne tesliminden 30 gün önce ödenecektir. (İstenilen seyahat tarihine ve tekneye göre ödeme şartları değişiklik gösterebilir. Rezervasyon aşamasında teyit ediniz.) Tüm banka masrafları misafire aittir.

2. TEKNE SAHİBİNİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ
Tekne sahibi tekneyi misafire yakıt ve su tankı dolu, çalışır ve bakımlı durumda teslim etmekle, ayrıca misafirlerin tekneye yolcu listesine göre alınması ile yükümlüdür. Tekne sahibi tur başlangıç tarihinden itibaren 24 saat içinde söz konusu tekneyi ya da benzer özelliklerdeki bir başka tekneyi misafire teslim etmezse, misafirin rezervasyonu iptal ederek tekneyi kullanmadığı her günün ücretini geri alma hakkı vardır. Tekne sahibi kontratta yazılan tekne tutarından daha fazla bir ödeme yapmakla mükellef değildir.

Tekne sahibi, tekne tesliminde bilmediği ve sonradan ortaya çıkan arıza veya kusurlar nedeniyle sorumlu tutulamaz, kendisinden para iadesi ya da indirim talep edilemez. Tur başlangıcında söz konusu olmayan ve teknenin bir önceki turunda oluşan hasar ya da ekipman kaybından, seyir güvenliğini etkilemediği sürece tekne sahibi sorumlu tutulamaz, bu durumda misafirin şikayet ya da tazminat hakkı yoktur. 

3. MİSAFİRİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ
Kiralanan teknenin kaptanlığını yapacak misafir 18 yaşını doldurmuş, tekneyi kullanmaya haiz ve açık denizde tekne kullanımı için gerekli kaptan ehliyetine ve VHF (Telsiz) lisansına sahip olmalıdır. Söz konusu belgeler tekne tesliminden önce tekne sahibi ya da yöneticisine ibraz edilmelidir.

Misafir tur başlangıcından bir hafta önce yolcu listesini tekne sahibi ile paylaşmakla yükümlüdür. Bu listede tekne turuna katılacak kişilerin isim, soyisim, doğum tarihi, milliyet, pasaport ya da kimlik numarası belirtilmelidir.

Tekne sahibi, tekneyi kullanacak misafirin denizcilik bilgisini kontrol etme hakkına sahiptir. Eğer misafirin denizcilik bilgisi yeterli değilse tekneyi teslim alması yasaktır. Tekne tesliminde misafir, tekne sahibi ya da tekne sahibi tarafından yetkilendirilmiş bir kişi ile birlikte tekneyi kontrol etmek ve envanter listesini imzalamakla yükümlüdür. Misafir tekneyi yalnızca önceden belirlenen rotada kullanabilir, tekneyi balık avı, dalış gibi amacından farklı ya da ticari amaçlar için kullanamaz.

Nedeni ne olursa olsun tüm arıza ve hasarlar, belgelerde verilen cep telefon numaralarından biri aracılığıyla derhal tekne sahibine bildirilmelidir. Tekne sahibi bilgilendirildiği arızayı 24 saat içinde gidermekle yükümlüdür. Eğer tekne sahibi bilgilendirildiği arızayı 24 saat içinde giderirse misafirin herhangi bir tazminat hakkı yoktur. Teknenin kaybolması, kullanılamaz duruma gelmesi ya da yetkililer tarafından tekneye el konulması durumunda misafir durumu ivedilikle Liman Başkanlığı ya da Deniz Polisi’ne ve tekne sahibine bildirmekle yükümlüdür. Misafir tekne sahibini bilgilendirmezse doğacak tüm sonuçlardan sorumludur.

Misafir, tur bitiminde tekneyi kararlaştırılan yerde ve zamanında, temiz ve yakıt tankı dolu bir şekilde teslim etmekle yükümlüdür. Misafir tekneyi yakıt tankı boş bir şekilde teslim ederse yakıt masrafını ve ayrıca tekne sahibine teslimat ve hizmet bedeli olarak 100 Euro ödemekle yükümlüdür.

Misafir, tekneyi daha önceden belirlenen koşullar dahilinde tur bitişinden bir gün önceki Cuma akşamı belirlenen marinaya getirmekle yükümlüdür. Eğer misafir tekneyi Cumartesi sabahı teslim etmek isterse tekne sahibinden önceden onay almalıdır. Sebebi her ne olursa olsun, misafir tekneyi belirlenen yer ya da zamanda teslim edemeyecekse bu durumu tekne sahibiyle görüşmek zorundadır.

Misafirin tekneyi geç teslim etmesi durumunda tekne sahibine 3 saatten kısa bir gecikme için bir günlük tekne ücreti, 3 saati aşan bir gecikme için 3 günlük tekne ücreti ödemek zorundadır. Misafir mücbir sebeplerden kaynaklanan gecikmeleri tekne sahibine bildirmekle yükümlüdür. Gecikmenin mücbir sebeplerden kaynaklanması durumunda misafirden bir ücret tahsil edilmeyecektir. Fakat misafir kötü hava koşulları nedeniyle tekneyi geç teslim ederse bu durum kendi sorumluluğunda olup yukarıda belirlenen miktarda ödeme yapmakla yükümlüdür.

Misafir envanter listesini imzalayarak tekneyi bu listeye göre teslim aldığını kabul eder. Tur esnasında ya da sonunda oluşacak bir ekipman kaybı ya da hasar ile ilgili şikayetler dikkate alınmayacaktır.

Rüzgar hızının 25 deniz milinin üzerinde olması beklenen zamanlarda ya da liman yetkililerinin seyir yasağı uygulaması durumunda misafir marinadan ya da demir attığı yerden ayrılmamakla yükümlüdür.

Misafir tekne rotasını tur bitiminden iki gün önce, tekneyi teslim edeceği noktadan 40 deniz mili mesafeden fazla uzakta olmayacak şekilde planlamalıdır.

4. SİGORTA
Teknenin sigortası tüm denizcilik riskleri ve 3. Şahıslara Karşı Mali Mesuliyet Sigortası’nı kapsar. Tur esnasında oluşan ve tekne sahibine ya da sigorta şirketine bildirilmeyen hasarlar tekne sigortası kapsamına alınmaz. Böyle bir durumda misafir hasardan sorumludur.

Misafirlerin ihmali ya da kötü kullanımı nedeniyle oluşan hasar ya da ekipman kaybının bedeli misafir tarafından, verilen depozitodan düşerek karşılanacaktır. Teknenin yelkeni sigorta kapsamında olmadığı için yelkende oluşacak hasarlar misafirin sorumluluğundadır. Misafir teknenin motorundaki su ve yağ seviyesini kontrol etmekle yükümlüdür. Motordaki yağ ya da su eksikliğinden oluşacak hasarlar misafirin sorumluluğundadır.

Yolcuların kişisel eşyaları sigorta kapsamında değildir. Bu nedenle kişisel eşyalar için ayrı bir sigorta yaptırılması tavsiye edilir.

Tüm misafirlere hastalık ya da geçerli başka bir nedenden ötürü gerçekleşebilecek tur iptalleri için seyahat iptal sigortası yaptırmalarını tavsiye ederiz.

5. DEPOZİTO
Misafir tekneyi teslim almadan önce tekne sahibine sözleşmede belirtilen miktarda bir güvence depozitosu bırakmak zorundadır. Bu tutar sigorta poliçesinde belirtilen miktara karşılık gelir ve misafir nedeniyle oluşan hasar ya da kayıplar ya da tekne tesliminde gecikme olmaması durumunda kullanılmayacaktır. Depozito nakit ya da kredi kartıyla ödenebilir. Misafirden kaynaklanan kayıp ekipman ya da hasar tur bitiminde hesaplanarak depozitodan karşılanacaktır.

Tur bitiminde depozito tekne tesliminin ardından misafire iade edilecektir. Misafir tekneden sabah olmadan ayrılmak isterse, tekne sahibi depozitoyu teknenin tüm kontrollerini yaptıktan ve bir sorun olmadığına emin olduktan sonra sabah iade eder. Misafir Cuma gecesini teknede geçirmeyi tercih ediyorsa, depozitoyu Cuma akşamı yapılacak tekne tesliminden hemen sonra geri alamaz.

6. TEKNEYE BİNİŞ VE TEKNEDEN İNİŞ
Tekneye Biniş    : Cumartesi 17:00’den itibaren
Tekneden İniş   : Cumartesi 08:30’dan önce
Limana Dönüş   : Cuma akşamüstü

Tur bitiminde, tekne teslim işlemi tüm bagajlar tekneden çıkarıldıktan ve tüm yolcular tekneyi terkettikten sonra yapılır. Eğer misafir tekneden Cuma günü ayrılmak istiyorsa bunu en az bir gün önceden bildirmeli ve Cuma günü saat en geç 17:00’de tekneden ayrılmalıdır.

7. TUR İPTALİ
Nedeni ne olursa olsun misafir, önceden belirlenen tarihte tekneyi teslim alamıyorsa kendi yerine tekneyi kiralayacak başka bir misafir bulabilir. Eğer başka bir misafir bulamaz ve turu iptal etmek durumunda kalırsa tekne sahibine aşağıdaki şekilde ödeme yapmakla yükümlüdür;
Kesin rezervasyondan sonraki iptallerde toplam tutarın %10’u (Geri alınamaz.)
Tur başlangıcından 90 ila 60 gün önceki iptallerde toplam tutarın %30’u
Tur başlangıcından 59 ila 30 gün önceki iptallerde toplam tutarın %50’si
Tur başlangıcına 29 gün ve daha az süre kala iptallerde toplam tutarın %100’ü.
(İstenilen seyahat tarihine ve tekneye göre iptal şartları değişiklik gösterebilir. Rezervasyon aşamasında teyit ediniz.)

8. ŞİKAYETLER
Şikayetler tekne tesliminde yazılı olarak yapılır ve yalnızca Sail to Smile’ın yetkilendirdiği kişi tarafından kabul edilir. Onaylanan tazminat tekne kira bedelinden yüksek olamaz.

9. TAHKİM
Sözleşme şartlarıyla ilgili taraflar arasında uyuşmazlık yaşanır ise çözümü için Kuşadası Mahkemeleri yetkilidir.